کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اع‍ص‍اب‌ -- ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ص‍اب‌ -- ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
اع‍ص‍اب‌ م‍رک‍زی‌ -- اث‍ر داروه‍ا
ه‍ول‍وگ‍راف‍ی‌ -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
 
پدیدآور:
ام‍ی‍رت‍ی‍م‍وری‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌،- ۱۳۲۵
ت‍ال‍ب‍وت‌، م‍ای‍ک‍ل‌، ۱۹۵۳ - م‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌درم‍ان‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ه‍رم‍س‌ (ش‍ه‍ر ک‍ت‍اب‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جهان هولوگرافیک :نظریه ای برای توضیح توانایی های فراطبیعی ذهن و اسرار ناشناخته مغز و جسم
تالبوت ، مایکل ، ۱۹۵۳ - م ؛  تهران هرمس (شهر کتاب )   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۴۴۹‬,‭‌ت۲‌ج۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
زمینه زیست شناختی روان شناسی
امیرتیموری ، محمدحسن ،- ۱۳۲۵ ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۵۵/۲‬,‭‌ف‍لا۸ز۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نوروفیزیولوژی اعتیاد
اصفهان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ن۸۶‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک