کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اع‍ظم‍ی‌، ی‍وس‍ف‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ن‍ظی‍م‌ ه‍ی‍ج‍ان‌
 
پدیدآور:
اع‍ظم‍ی‌، ی‍وس‍ف‌
 
ناشر:
روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل فرایند گراس بر کاهش خشم و تکانشگری در افراد وابسته به مواد مخدر
اعظمی ، یوسف ؛  علامه طباطبایی روان شناسی و علوم تربیتی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۸۵۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک