کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اق‍ب‍ال‍ی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ح‍م‍ود
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
اق‍ب‍ال‍ی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ح‍م‍ود
 
ناشر:
ک‍وث‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی تربیتی =ygolohcysp lanoitacudE
اقبالی تبریزی ، محمود ؛  [تهران ؟] کوثر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‌ف‍لا۷۵ر۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک