کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اق‍ت‍ص‍اد -- ای‍ران‌ -- آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اق‍ت‍ص‍اد -- ای‍ران‌ -- آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍ری‌
 
پدیدآور:
ص‍ح‍رائ‍ی‍ان‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۲۵-
 
ناشر:
م‍ع‍ارف‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد ایران :ساماندهی صنایع کوچک :طرحی در بازسازی ساختار اقتصاد ایران
صحرائیان ، مهدی ، ۱۳۲۵- ؛  تهران معارف   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۷‬,‭‌ص۳‌ف‍لا۷۳‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک