کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اق‍ت‍ص‍اد -- م‍وادم‍خ‍در -- ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اق‍ت‍ص‍اد -- م‍وادم‍خ‍در -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد موادمخدر ( برآورد هزینه های اقتصادی - اجتماعی موادمخدر در ایران )
ریاست جمهوری .ستاد مبارزه با موادمخدر .موسسه مطالعات و تحقیقات موادمخدر ؛  تهران دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۹‬,‭‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۸۴‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک