کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اق‍ل‍ی‍م‍ا، م‍ص‍طف‍ی‌، ۱۳۲۷-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍ض‍ب‍اط اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
م‍ددک‍اری‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
اق‍ل‍ی‍م‍ا، م‍ص‍طف‍ی‌، ۱۳۲۷-
اق‍ل‍ی‍م‍ا، م‍ص‍طف‍ی‌،۱۳۲۷-
 
ناشر:
اس‍پ‍ن‍ده‍ن‍ر
دان‍ژه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مددکاری فردی :کار با فرد
اقلیما، مصطفی ، ۱۳۲۷- ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۰‬,‭‌ف‍لا۷‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
انضباط اجتماعی و نقش آن در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
اقلیما، مصطفی ،۱۳۲۷- ؛  تهران اسپندهنر   ،
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۶۸۳‬,‭‌ف‍لا ۷‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک