کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ال‍ب‍رز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
drug addicts
اع‍ت‍ی‍اد م‍ادر
ت‍ص‍وی‍رس‍ازی‌ ارت‍ب‍اطی‌
روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد
 
پدیدآور:
رس‍ول‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
ص‍ال‍ح‍ی‌، ک‍ت‍ای‍ون‌
ص‍رام‍ی‌ ف‍روش‍ان‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
ف‍ص‍ی‍ح‍ی‌ ه‍رن‍دی‌، طی‍ب‍ه‌
ف‍لاح‌ ن‍ژاد، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ واح‍د اس‍ت‍ان‌ ال‍ب‍رز، دان‍ش‍گ‍اه‌ خ‍وارزم‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ و درم‍ان‍ی‌ ال‍ب‍رز، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ و ف‍ن‍اوری‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ و درم‍ان‍ی‌ ال‍ب‍رز، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ و ف‍ن‍اوری‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍وث‍ر ب‍ر س‍لام‍ت‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ و درم‍ان‍ی‌ ال‍ب‍رز، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ و ف‍ن‍اوری‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر س‍لام‍ت‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه ویژگی های شخصیتی ، سبک زندگی و هوش هیجانی مردان معتاد به تریاک و کراک ۵۰-۲۰ ساله شهر کرج مراجعه کننده طب سوزنی و طب نوین
فلاح نژاد، محمد ؛  آزاد- واحد البرز روانشناسی و علوم تربیتی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۰۰۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مقاله های هفتمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی ایران رویکرد پسیکولوژیک به آسیب های روانی و اجتماعی :۵ تا۷دی ماه ۱۳۹۴
البرز جهاد دانشگاهی واحد استان البرز، دانشگاه خوارزمی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۵۱‬,‭‌خ۸‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی جامعه شناسی عملکرد سازمان های مردم نهاد در حوزه درمان سوءمصرف مواد مخدر
صرامی فروشانی ، فاطمه ؛  پردیس البرز ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۶۰۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
اثربخشی آموزش تصویرسازی ارتباطی بر صمیمیت و تعارضات زناشویی همسران مردان مبتلا به اعتیاد در مرکز بهداشت شهرستان کرج سال ۱۳۹۷
رسولی ، فاطمه ؛  البرز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی البرز، معاونت پژوهشی و فناوری   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۸۸۲ط غ‍ی‍رچ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی سرانجام زایمان و وضعیت نوزاد در زنان مصرف کننده مواد ( مخدر و روان گردان ) بستری در بخش زایمان بیمارستان کمالی شهر کرج در سال ۱۳۹۳-۹۶
صالحی ، کتایون ؛  البرز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی البرز، معاونت پژوهشی و فناوری ، مرکز تحقیقات عوامل موثر بر سلامت   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۸۲۳ط غ‍ی‍رچ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی گرایش به سوء مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه های شهر کرج و ارتباط آن با وضعیت اجتماعی -اقتصادی در سال ۱۳۹۵-۹۶
فصیحی هرندی ، طیبه ؛  البرز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی البرز، معاونت پژوهشی و فناوری ، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۸۲۴ط غ‍ی‍رچ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک