کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ام‍ج‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍واد م‍خ‍در -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ت‍رح‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
ام‍ج‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه قانون مبارزه با موادمخدر ایران
ترحمی ، محمد ؛  تهران امجد   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک