کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ام‍ن‍ی‍ت‌ م‍ل‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ام‍ن‍ی‍ت‌ م‍ل‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ع‍ل‍ی‍ن‍ق‍ی‌، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۴۳-
 
ناشر:
وزارت‌ ک‍ش‍ور، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ن‍ی‍ت‍ی‌ و ن‍ظام‍ی‌، دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ راه‍ب‍ردی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی به مسائل امنیتی ایران :گفتگو با محمدرضا تاجیک ، عباس عبدی ، حسن ره پیک ، علی کریمی مله ، ابراهیم حاجیانی
علینقی ، امیرحسین ، ۱۳۴۳- ؛  تهران پژوهشکده مطالعات راهبردی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۵۲‬,‭‌ع۸‌ن۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سخنرانیها و مقالات همایش امنیت عمومی و وحدت ملی ۲۵ - ۲۴ بهمن ماه ۱۳۷۹
همایش امنیت عمومی و وحدت ملی ( نخستین :تهران :۱۳۷۹) ؛  تهران وزارت کشور، معاونت امنیتی و نظامی ، دفتر مطالعات و تحقیقات   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۲۶‬,‭‍ه۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک