کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ام‍ی‍دب‍ی‍گ‍ی‌، رض‍ا، ۱۳۳۶-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌
 
پدیدآور:
ام‍ی‍دب‍ی‍گ‍ی‌، رض‍ا، ۱۳۳۶-
 
ناشر:
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌،ش‍رک‍ت‌ ب‍ه‌ ن‍ش‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تولید و فرآوری گیاهان دارویی
امیدبیگی ، رضا، ۱۳۳۶- ؛  مشهد آستان قدس رضوی ،شرکت به نشر   ، -۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RS‬,‭۱۶۵‬,‭‌ف‍لا۷۵ر۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک