کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ام‍ی‍رت‍ی‍م‍وری‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌،- ۱۳۲۵
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ص‍اب‌ -- ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
 
پدیدآور:
ام‍ی‍رت‍ی‍م‍وری‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌،- ۱۳۲۵
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
زمینه زیست شناختی روان شناسی
امیرتیموری ، محمدحسن ،- ۱۳۲۵ ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۵۵/۲‬,‭‌ف‍لا۸ز۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک