کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ام‍ی‍ن‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۰۴-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍لام‌ و آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌
ش‍ی‍ع‍ه‌ -- اص‍ول‌ دی‍ن‌ -- ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
 
پدیدآور:
ام‍ی‍ن‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۰۴-
 
ناشر:
ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍ا و م‍رب‍ی‍ان‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
همه باید بدانند
امینی ، ابراهیم ، ۱۳۰۴- ؛  قم حوزه علمیه قم ، دفتر تبلیغات اسلامی ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۱۱/۵‬,‭‌ف‍لا۸۸‍ه۸‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اسلام و تعلیم و تربیت
امینی ، ابراهیم ، ۱۳۰۴- ؛  تهران انجمن اولیا و مربیان جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۰/۱۸‬,‭‌ف‍لا۷۸‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک