کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ان‍ت‍ش‍ارات‌ اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍وء م‍ص‍رف‌ دارو -- اص‍طلاح‌ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
ن‍وج‍وان‍ان‌ -- س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
 
پدیدآور:
رح‍م‍ت‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
ص‍ول‍ت‍ی‌، ک‍م‍ال‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تغییر نگرش برای کاهش گرایش به مصرف مواد مخدر به همراه بسته آموزشی مهارت های مقابله ای ، آزمون نگرش سنج ( شیوه اجرا -نمره گذاری -تفسیر)
رحمتی ، عباس ؛  تهران انتشارات ابن سینا   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ن۹ر۳‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگنامه مبسوط اعتیاد
صولتی ، کمال ؛  تهران انتشارات ابن سینا   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۴‬,‭‌ص۹‌ف۴‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک