کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ان‍ت‍ش‍ارات‌ ارزی‍ن‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- ع‍ود -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
 
پدیدآور:
ک‍وه‍س‍ت‍ان‍ی‌، م‍ی‍ن‍ا
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ارزی‍ن‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حمایتهای روانی ، اجتماعی همسران در پیشگیری از عود :آموزش شیوه درمان با رویکرد کاهش آسیب در پیشگیری از عود اعتیاد
کوهستانی ، مینا ؛  بجنورد انتشارات ارزینه   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ک۹‌ح۸‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک