کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ان‍ت‍ش‍ارات‌ دن‍ی‍ای‌ اق‍ت‍ص‍اد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ره‍ب‍ری‌
 
پدیدآور:
ت‍ری‍س‍ی‌، ب‍رای‍ان‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دن‍ی‍ای‌ اق‍ت‍ص‍اد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
رهبری ممتاز :۱۲ ویژگی آموختنی رهبران برجسته و موفق
تریسی ، برایان ؛  تهران انتشارات دنیای اقتصاد   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷/۷‬,‭‌ت۴ر۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک