کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍ازم‍ان‌ ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍ا و م‍رب‍ی‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍واد م‍خ‍در -- م‍ب‍ارزه‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌
ک‍ودک‍ان‌ ن‍اس‍ازگ‍ار
 
پدیدآور:
اس‍ع‍دی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۱۲-
گ‍ی‍ت‍ون‍ی‌، م‍ن‍ص‍ف‌، ۱۹۳۹fecnoM ,inuotiuG. -
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍ازم‍ان‌ ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍ا و م‍رب‍ی‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از اعتیاد :تحقیقی کاربردی درباره پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر روان گردان ، الکل و توتون
اسعدی ، حسن ، ۱۳۱۲- ؛  تهران انتشارات سازمان انجمن اولیا و مربیان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۵‌پ۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ناسازگاری کودکان و نوجوانان ( علل و رویکردها)
گیتونی ، منصف ، ۱۹۳۹fecnoM ,inuotiuG. - ؛  تهران انتشارات سازمان انجمن اولیا و مربیان   ،
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۳‬,‭‌ن۲‌گ۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک