کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍اج‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ن‍اص‍رزاده‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
گ‍ل‍دوزی‍ان‌، ای‍رج‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍اج‍د
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ( م‍اج‍د )
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای اختصاصی " جرایم علیه ( "تمامیت جسمانی ، صدمات معنوی ، اموال و مالکیت ، امنیت و آسایش عمومی )
گلدوزیان ، ایرج ؛  تهران انتشارات ماجد   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌گ۸‌ح۷‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اعلامیه حقوق بشر
ناصرزاده ، هوشنگ ؛  تهران جهاد دانشگاهی ( ماجد )   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭JC‬,‭۵۷۱‬,‭‌ن۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک