کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ان‍ح‍راف‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍ح‍راف‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ان‍ح‍راف‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ - ای‍ران‌.
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
ش‍ی‍خ‍اون‍دی‌، داور، ۱۳۱۲-
ف‍رج‍اد، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌،
م‍ی‍ری‌ آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌، ال‍ه‍ام‌
 
ناشر:
ف‍ره‍ن‍گ‌ گ‍ف‍ت‍م‍ان‌
ق‍وه‌ ق‍ض‍ای‍ی‍ه‌، م‍رک‍ز م‍طب‍وع‍ات‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ن‍ش‍ر م‍رن‍دی‍ز: م‍ح‍ق‍ق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی انحرافات :آسیب شناسی جامعوی
شیخاوندی ، داور، ۱۳۱۲- ؛  [مشهد] نشر مرندیز: محقق   ، [۱۳۷۹]
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۹۱‬,‭‌ش۹‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی انحرافات :مسائل جامعوی
شیخاوندی ، داور، ۱۳۱۲- ؛  مشهد نشر مرندیز: محقق   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۹۱‬,‭‌ش۹‌ج۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی و کجرویهای اجتماعی
فرجاد، محمد حسین ، ؛  تهران قوه قضاییه ، مرکز مطبوعات و انتشارات   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۱۹۱‬,‭‌ف۴آ۵‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر آسیب شناسی مسائل اجتماعی در ایران
میری آشتیانی ، الهام ؛  تهران فرهنگ گفتمان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۳۸۵/۲‬,‭‌م۹‌م۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک