کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ان‍دی‍ش‍ه‌ و ت‍ف‍ک‍ر خ‍لاق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍دی‍ش‍ه‌ و ت‍ف‍ک‍ر خ‍لاق‌
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌
پ‍رورش‌ ذه‍ن‌
 
پدیدآور:
ب‍ات‍را، پ‍رام‍ود
ت‍پ‍روای‍ن‌، ک‍ورت‌
م‍ورف‍ی‌، ج‍وزف‌
ک‍ی‍ان‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍رن‍دی‍ز
ن‍ق‍ش‌ و ن‍گ‍ار
ن‍ق‍ش‌ و ن‍گ‍ار: ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ه‍ودی‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ذهن خلاق :تقویت خلاقیت ذهنی
تپرواین ، کورت ؛  تهران نقش و نگار   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۶۲‬,‭‌ت۲ذ۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
معجزه ذهن برتر
مورفی ، جوزف ؛  تهران نقش و نگار: فلسفه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۲‬,‭‌م۸‌م۶‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قدرت خلاقیت در حل مسائل :طوفان فکر و سایر تکنیک ها
کیانی ، منوچهر ؛  مشهد انتشارات مرندیز   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۰۸‬,‭‌ک۹‌ق۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بارش مغزی برای خلاقیت و نوآوری
باترا، پرامود ؛  اصفهان هودین   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌ب۸،‌ب۲۷۵‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک