کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ان‍ص‍اری‌، اش‍رف‌، ۱۳۶۰-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
ان‍ص‍اری‌، اش‍رف‌، ۱۳۶۰-
 
ناشر:
پ‍اس‍ب‍ان‌ ش‍رق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تولد دوباره
انصاری ، اشرف ، ۱۳۶۰- ؛  ارومیه پاسبان شرق   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۶۲‬,‭‌ن۶۲،‌ت۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک