کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اه‍م‍ال‍ک‍اری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اه‍م‍ال‍ک‍اری‌
 
پدیدآور:
آق‍ا ت‍ه‍ران‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۲۶-
ال‍ی‍س‌، آل‍ب‍رت‌
ت‍ری‍س‍ی‌، ب‍رای‍ان‌، ۱۹۴۴ - م‌
 
ناشر:
رش‍د
س‍ل‍س‍ل‍ه‌ م‍ه‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ام‍ام‌خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌)، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی اهمال کاری :غلبه بر تعلل ورزیدن
الیس ، آلبرت ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌ف‍لا۸‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اهمال کاری :بررسی علل و راه کارهای درمان
آقا تهرانی ، مرتضی ، ۱۳۲۶- ؛  قم موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره )، مرکز انتشارات   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭آ۹، ‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قورباغه را قورت بده ! ۲۱ روش عالی غلبه بر تنبلی و انجام بیشترین کار در کوتاهترین زمان
تریسی ، برایان ، ۱۹۴۴ - م ؛  تهران سلسله مهر   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌ف‍لا۹،‌ت۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک