کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اوف‍ارل‌، ت‍ی‍م‍وت‍ی‌ ج‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ال‍ک‍ل‍ی‍س‍م‌ -- درم‍ان‌
 
پدیدآور:
اوف‍ارل‌، ت‍ی‍م‍وت‍ی‌ ج‌
 
ناشر:
س‍اوالان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
زوج درمانی رفتاری برای اعتیاد به الکل و سوء مصرف مواد
اوفارل ، تیموتی ج ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۵‬,‭‌ف‍لا۸ز۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک