کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اوق‍ات‌ ف‍راغ‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اوق‍ات‌ ف‍راغ‍ت‌
اوق‍ات‌ ف‍راغ‍ت‌ -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ع‍م‍ران‍ی‌، ن‍وش‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ب‍ام‍داد ک‍ت‍اب‌
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ (م‍راک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ - س‍ی‍ن‍م‍ائ‍ی‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی اوقات فراغت
عمرانی ، نوشین ؛  تهران دفتر پژوهش های فرهنگی (مراکز فرهنگی - سینمائی )   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۱۶۴‬,‭‌ف‍لا۸۴‌ع۸‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اوقات فراغت
تهران بامداد کتاب   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۱۷۴‬,‭‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک