کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اک‍ب‍ری‌، ی‍ون‍س‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
engagement
 
پدیدآور:
اک‍ب‍ری‌، ی‍ون‍س‌
 
ناشر:
ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه تغییرات رفتار و نگرش دانشجویان نسبت به مواد مخدر در دوره دانشجویی و عوامل اجتماعی موثر بر آن
اکبری ، یونس ؛  خوارزمی ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۹۸۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک