کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : اک‍رام‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍ودش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
خ‍ن‍ی‍ف‍ر، ح‍س‍ی‍ن‌
دژاک‍ام‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۲۸-
 
ناشر:
اک‍رام‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کارآفرینی در نظام ارزش
خنیفر، حسین ؛  قم اکرام   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۶۱۵‬,‭‌خ۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حال خوش
دژاکام ، حسین ، ۱۳۲۸- ؛  قم اکرام   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌خ۹۲،د۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک