کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ - ۱۳۵۸. -
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌،۱۳۵۸
ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ - ۱۳۵۸. -
ای‍ران‌ --اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ۱۳۵۸-
 
پدیدآور:
رف‍ی‍ع‌پ‍ور، ف‍رام‍رز، ۱۳۲۰-
ع‍ل‍ی‌ ب‍اب‍ائ‍ی‌، داود، ۱۳۳۷-
 
ناشر:
ام‍ی‍د ف‍ردا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ق‍در ولای‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
توسعه و تضاد :کوششی در جهت تحلیل انقلاب اسلامی و مسائل اجتماعی ایران
رفیع پور، فرامرز، ۱۳۲۰- ؛  تهران دانشگاه شهید بهشتی ، مرکز چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۸۶‬,‭ر۷‌ت۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
۹۲دستاورد انقلاب اسلامی ایران با نگرشی بر دیدگاههای امام خمینی و رهبر معظم انقلاب اسلامی
موسسه فرهنگی قدر ولایت ؛  تهران موسسه فرهنگی قدر ولایت   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۸۶‬,‭د۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بیست و پنج سال در ایران چه گذشت
علی بابائی ، داود، ۱۳۳۷- ؛  تهران امید فردا   ، ۱۳۸۵-
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۰‬,‭‌ع ۸‌ب۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک