کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ای‍ران‌ .دی‍وان‌ ع‍دال‍ت‌ اداری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ .دی‍وان‌ ع‍دال‍ت‌ اداری‌
دی‍وان‌ ع‍دال‍ت‌ اداری‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و روی‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
اب‍اذری‌ ف‍وم‍ش‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور،۱۳۴۲-
 
ناشر:
ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌
خ‍رس‍ن‍دی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اباذری فومشی ، منصور،۱۳۴۲- ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰‬,‭‌ف‍لا۲‌م۳‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ...
تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۴۴۲‬,‭د۹۵آ۲‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک