کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ای‍زدی‌، م‍ه‍ش‍ی‍د، ۱۳۴۳-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وخ‍ت‍ن‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ای‍زدی‌، م‍ه‍ش‍ی‍د، ۱۳۴۳-
 
ناشر:
س‍ف‍ی‍ر ارده‍ال‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی به عوامل موثر فردی و اجتماعی در یادگیری و انگیزش یادگیری
ایزدی ، مهشید، ۱۳۴۳- ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۶۵‬,‭‌ف‍لا۹‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک