کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ای‍م‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دن‍ق‍ی‌، ۱۳۴۸-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
ای‍م‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دن‍ق‍ی‌، ۱۳۴۸-
 
ناشر:
ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ب‍ز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کارآفرینی
ایمانی ، محمدنقی ، ۱۳۴۸- ؛  تهران فرهنگ سبز   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۶۱۵‬,‭‌ف‍لا۹‌ک۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کلیات برنامه ریزی
ایمانی ، محمدنقی ، ۱۳۴۸- ؛  تهران فرهنگ سبز   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۸‬,‭‌ف‍لا۸۳‌ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک