کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ای‍ک‍اف‌، ف‍ران‍ک‌ ال‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ذاک‍رات‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ای‍ک‍اف‌، ف‍ران‍ک‌ ال‌
 
ناشر:
ن‍س‍ل‌ ن‍وان‍دی‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
چگونه با ملل مختلف مذاکره کنیم
ایکاف ، فرانک ال ؛  تهران نسل نواندیش   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۶‬,‭‌ف‍لا۹۴‌چ۸‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک