کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍ارت‌، م‍اری‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ق‍رن‌۲۰ م‌
 
پدیدآور:
ب‍ارت‌، م‍اری‍ا
 
ناشر:
ل‍ی‍وس‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
الی
بارت ، ماریا ؛  تهران لیوسا   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭‌ب۱۸۵،‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک