کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍اق‍ری‌ وان‍ائ‍ی‌، پ‍ی‍م‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍وان‍ان‌ -- م‍واد م‍خ‍در
 
پدیدآور:
ب‍اق‍ری‌ وان‍ائ‍ی‌، پ‍ی‍م‍ان‌
 
ناشر:
ع‍ل‍م‌ و ورزش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
زنجیره اعتیاد در نوجوانان و جوانان ( چند مقاله روانشناختی )
باقری وانائی ، پیمان ؛  تهران علم و ورزش   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ج۹‌ب۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک