کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ای‍گ‍ان‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍ن‍ادم‍ل‍ی‌ ب‍ای‍گ‍ان‍ی‌ ب‍ای‍گ‍ان‍ی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
ب‍ای‍گ‍ان‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ام‍ی‍رش‍اه‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
ع‍ل‍ی‍زاده‌، م‍ه‍ران‍گ‍ی‍ز
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍دی‍ری‍ت‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مدیریت اسناد
امیرشاهی ، منوچهر ؛  [تهران ] مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۷۳۶‬,‭‌ف‍لا۸‌م۲‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت اسناد و مدارک و فن بایگانی
علیزاده ، مهرانگیز ؛  تهران دانشگاه تهران ، دانشکده مدیریت   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۷۳۶‬,‭‌ع۸‌م۴‬,‭۱۳۵۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مدیریت اسناد
امیرشاهی ، منوچهر ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۲-
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۷۳۶‬,‭‌م ۲‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک