کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍دار، ل‍وک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍دار، ل‍وک‌
 
ناشر:
س‍اوالان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی اجتماعی
بدار، لوک ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۵۱‬,‭‌ب۳۵ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک