کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍ر، ادوارد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ آم‍ری‍ک‍ای‍ی‌--ق‍رن‌ ۲۰ م‌
داس‍ت‍ان‌ه‍ای‌ آم‍ری‍ک‍ای‍ی‌ --ق‍رن‌۲۰ م‌
 
پدیدآور:
ب‍ر، ادوارد
 
ناشر:
ل‍ی‍وس‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
هفت نیاز کشنده
بر، ادوارد ؛ 
شماره راهنما: ‭PS‬,‭۳۵۵۳‬,‭‌ی۴‌ه۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
هفت ترس کشنده
بر، ادوارد ؛  تهران لیوسا   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭PS‬,‭۳۵۵۳‬,‭‌ی۴‌ه۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک