کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍رای‍د، ب‍رای‍ان‌ ای‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍واد ن‍ی‍روزا --س‍وءاس‍ت‍ف‍اده‌
 
پدیدآور:
ب‍رای‍د، ب‍رای‍ان‌ ای‌
 
ناشر:
اطلاع‍ات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
استرس ،آسیب روحی و مصرف مواد
براید، برایان ای ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ب۳۵‌ف‍لا۵‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک