کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍ردب‍ری‌، ت‍راوی‍س‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آزم‍ون‍ه‍ای‌ ه‍وش‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍ردب‍ری‌، ت‍راوی‍س‌
 
ناشر:
س‍اوالان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آزمون هوش هیجانی
بردبری ، تراویس ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۶‬,‭‌ب۴آ۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک