کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍رف‍ی‌، م‍ح‍م‍د،- ۱۳۴۷
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ -- اس‍لام‌
ح‍ج‌
 
پدیدآور:
ب‍رف‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۴۷-
ب‍رف‍ی‌، م‍ح‍م‍د،- ۱۳۴۷
 
ناشر:
م‍ح‍راب‌ ف‍ک‍ر
م‍ح‍م‍دب‍رف‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
از میکده تا ماتمکده اعتیاد :جامعه شناسی ابعاد فقهی - اجتماعی اعتیاد
برفی ، محمد،- ۱۳۴۷ ؛  تهران محمدبرفی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۹۴/۲‬,‭‌ب۴‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه و احکام حج وعمره
برفی ، محمد، ۱۳۴۷- ؛  تهران محراب فکر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۸۸/۸‬,‭‌ب ۳۶۵‌ف۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک