کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍رون‍و، ف‍ران‍ک‌ ج‍و
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍رون‍و، ف‍ران‍ک‌ ج‍و
ب‍رون‍و، ف‍ران‍ک‌ ج‍و، ۱۹۳۰-
 
ناشر:
طرح‌ ن‍و
ن‍اه‍ی‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ توصیفی اصطلاحات روان شناسی
برونو، فرانک جو، ۱۹۳۰- ؛  تهران طرح نو   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۱‬,‭‌ب۴۴‌ف۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ توصیفی روان شناسی
برونو، فرانک جو ؛  تهران ناهید   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۱‬,‭‌ب۴۴‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک