کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍رژرون‌، ه‍ان‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍واد م‍خ‍در --ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍رژرون‌، ه‍ان‍ری‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ه‍م‍ن‌ ب‍رن‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی مواد مخدر
برژرون ، هانری ؛  تهران انتشارات بهمن برنا   ،
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ب۳۷‌ج ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک