کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍رک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ رش‍د.
پ‍اک‍س‍ت‍ان‌ -- رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍رک‌
ب‍رک‌، ل‍ورا ای‌E aruaL ,kreB .
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ارس‍ب‍اران‌
ک‍وی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ روابط خارجی پاکستان
برک ؛  تهران کویر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۳۸۳/۵‬,‭آ۲‌ب۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی رشد
برک ، لورا ای E aruaL ,kreB . ؛  تهران نشر ارسباران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۱۳‬,‭‌ب۴ر۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک