کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ب‍رگ‌ آذی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد-درم‍ان‌
داس‍ت‍ان‌
 
پدیدآور:
ع‍طار، ح‍م‍ی‍درض‍ا
چ‍ی‍ک‍ان‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۴۹-
 
ناشر:
ب‍رگ‌ آذی‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
لجن خوشبو
چیکانی ، ابراهیم ، ۱۳۴۹- ؛  ایلام برگ آذین   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌چ۹‌ل۳‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آتش در نیستان
برگ آذین   ،
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۲۵۶‬,‭آ۲‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بیماری اعتیاد :وابستگی و سوء مصرف مواد، راههای تشخیص ، درمان و پیشگیری
عطار، حمیدرضا ؛  ایلام برگ آذین   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ع۷‌ب۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک