کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍س‍ت‌، ژان‌ م‍ی‍ش‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ج‍ن‍ای‍ی‌ -- ف‍ران‍س‍ه‌
 
پدیدآور:
ب‍س‍ت‌، ژان‌ م‍ی‍ش‍ل‌
 
ناشر:
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی جنایت
بست ، ژان میشل ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۹۶۷‬,‭‌ب۵‌ج۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک