کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍ش‍ارت‍ی‌ف‍ر، رج‍ب‌ م‍ح‍م‍د، ۱۳۲۸-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍ش‍ارت‍ی‌ف‍ر، رج‍ب‌ م‍ح‍م‍د، ۱۳۲۸-
ج‍م‍ال‍ی‌، ق‍درت‌
 
ناشر:
ب‍ش‍ارت‌ ف‍ر
رج‍ب‌ م‍ح‍م‍د ب‍ش‍ارت‍ی‌ف‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
گزیده ای از دانستنی های روان شناسی تربیتی برای اولیاء، مربیان ، مدیران و دانش آموزان
بشارتی فر، رجب محمد، ۱۳۲۸- ؛  [تهران ] رجب محمد بشارتی فر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‌ب۵‌گ۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راه تباهی ، اعتیاد، پیشگیری راه رهایی
جمالی ، قدرت ؛  گرگان بشارت فر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ج۸ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک