کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ب‍ص‍ی‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍گ‍ی‍زش‌ در ک‍ار
م‍طال‍ع‍ه‌ و ف‍راگ‍ی‍ری‌
 
پدیدآور:
دل‌، ت‍ای‍لا
ه‍ل‍ی‍ر، رج‍ی‍ن‍ا
 
ناشر:
ب‍ص‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روش ایجاد انگیزه در افراد
دل ، تایلا ؛  تهران بصیر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ف‍لا۸د۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
معجزه تقویت :مهارتهای یادگیری
هلیر، رجینا ؛  تهران بصیر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۴۹‬,‭‍ه ۸‌م۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک