کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍ل‍وری‍ان‌، اب‍ره‍ی‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
 
پدیدآور:
ب‍ل‍وری‍ان‌، اب‍ره‍ی‍م‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بلاها و اسیرشدگان اجتماعی
بلوریان ، ابرهیم ؛  مشهد انتشارات دانشگاه فردوسی   ،
شماره راهنما: ۲۴۸ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک