کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ب‍ن‍ی‍اد ش‍ه‍ی‍د ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ن‍ش‍ر ش‍اه‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۵۹ - ۱۳۶۷ -- ش‍ه‍ی‍دان‌ -- خ‍اطرات‌
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۵۹ - ۱۳۶۷ -- ش‍ه‍ی‍دان‌ -- ش‍ع‍ر -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۶۷ - ۱۳۵۹ -- ش‍ه‍ی‍دان‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ش‍ه‍ی‍دان‌ -- ب‍ازم‍ان‍دگ‍ان‌
ن‍ورم‍ح‍م‍دی‌، رض‍ا، ۱۳۳۷- ۱۳۶۳
 
پدیدآور:
رج‍ای‍ی‌، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌، ۱۳۳۶-
زک‍ری‍ای‍ی‌ ع‍زی‍زی‌، ح‍س‍ی‍ن‌،- ۱۳۵۸
م‍ح‍م‍دی‌ پ‍اش‍اک‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۳۹-
م‍ردان‍ی‌، ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌
ن‍ورم‍ح‍م‍دی‌، رض‍ا، ۱۳۳۷- ۱۳۶۳
ول‍وی‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۵-
 
ناشر:
ب‍ن‍ی‍اد ش‍ه‍ی‍د ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر ش‍اه‍د
ب‍ن‍ی‍اد ش‍ه‍ی‍د ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌، ن‍ش‍ر ش‍اه‍د
ب‍ن‍ی‍اد ش‍ه‍ی‍د ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ن‍ش‍ر ش‍اه‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شاهدان شهادت :پژوهشی در دیدگاه قرآن و سیره نظری و عملی معصومین علیهم السلام درباره بازماندگان شهدا و ایتام
ولوی ، علی محمد، ۱۳۳۵- ؛  تهران بنیاد شهید انقلاب اسلامی ، نشر شاهد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۵۴/۱‬,‭و۸‌ش۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خاطرات سردار شهید رضا نورمحمدی ( در طول سال های دفاع مقدس )
نورمحمدی ، رضا، ۱۳۳۷- ۱۳۶۳ ؛  تهران بنیاد شهید انقلاب اسلامی ، نشر شاهد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۶‬,‭‌ن۹‌ن۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سیرت شهیدان :مجموعه گل :مجموعه خاطراتی از سیره عملی شهیدان
رجایی ، غلامعلی ، ۱۳۳۶- ؛  تهران بنیاد شهید انقلاب اسلامی ، نشر شاهد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۵‬,‭ر۳‌س۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
منظومه شهادت
مردانی ، نصرالله ؛  تهران بنیاد شهید انقلاب اسلامی ، مرکز نشر شاهد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۱۹۱‬,‭‌ش۹‌م۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
زمانی برای ماندن :با نگاهی به زندگانی شهدای واقعه لویزان در عاشورای ۵۷
محمدی پاشاک ، محمدرضا، ۱۳۳۹- ؛  تهران بنیاد شهید انقلاب اسلامی ، نشر شاهد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۲۰۳‬,‭‌ح۸۵۴۵ز۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شهیدان شاعر
تهران بنیاد شهید انقلاب اسلامی ، نشر شاهد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۱۹۰‬,‭‌ش۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مردان تنهایی من
زکریایی عزیزی ، حسین ،- ۱۳۵۸ ؛  تهران بنیاد شهید انقلاب اسلامی ، معاونت پژوهش و تبلیغات ، نشر شاهد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۵‬,‭ز۷۴‌م۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک