کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍ه‍روان‌، ح‍س‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ -- م‍س‍اب‍ق‍ه‌ه‍ا
اع‍ت‍ی‍اد -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍زه‍ک‍اران‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
م‍ع‍ت‍ادان‌ -- ای‍ران‌ -- م‍ص‍ور
 
پدیدآور:
ب‍ه‍روان‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ش‍ی‍خ‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
م‍س‍اب‍ق‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ه‍ن‍ری‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از اع‍ت‍ی‍اد در رش‍ت‍ه‌ خ‍اطره‌ن‍وی‍س‍ی‌( دوم‍ی‍ن‌:۱۳۸۱ : ت‍ه‍ران‌)
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ان‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ دار ال‍ع‍ل‍م‌
ن‍ش‍رخ‍رم‍ش‍ه‍ر
گ‍ل‌ ی‍خ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روزنه :برگزیده ای از آثار دومین مسابقه فرهنگی و هنری پیشگیری از اعتیاد در رشته خاطره نویسی
مسابقه فرهنگی و هنری پیشگیری از اعتیاد در رشته خاطره نویسی ( دومین :۱۳۸۱ : تهران ) ؛  قم موسسه انتشارات دار العلم   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۸‬,‭‌م۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آخر کوچه اعتیاد( مجموعه عکس )
شیخی ، حسین ؛  تهران نشرخرمشهر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹‌ش۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی روستایی
بهروان ، حسین ؛  تهران انتشارات جامعه شناسان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HT‬,‭۴۲۱‬,‭‌ب۹‌ج ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کتاب شناسی اعتیاد
شیخی ، حسین ؛  تهران گل یخ   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۱۶۴،/‌ف‍لا۶،۹‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی وضعیت اجتماعی ، اقتصادی بزهکاران و تاثیر آن برادامه بزهکاری
بهروان ، حسین ؛  [مشهد؟] [۱۳۶۶؟]
شماره راهنما: ۴۹ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک