کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ودج‍ه‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ودج‍ه‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ای‍رن‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
س‍اج‍دی‌، ول‍ی‌
 
ناشر:
ب‍ه‍ن‍ام‍ی‌
دوران‌
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌، ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
پ‍ل‍ک‌
ک‍م‍الان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ایرن .قوانین و احکام ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۸‬,‭آ۲۷‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۸‬,‭آ۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور
ساجدی ، ولی ؛  تهران پلک   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HMK‬,‭۳۵۲۸‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۸
تهران کمالان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۸‬,‭آ۲۷‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور مصوب ۳۰/۲/۱۳۹۱مجلس شورای اسلامی همراه با قوانین اشاره شده و مرتبط با قانون بودجه
تهران bتلفن ناشر : ۶۶۹۶۱۶۲۲،آدرس ناشر :خیابان انقلاب - خیابان فخر رازی - کوچه بنفشه - پلاک ۲ - واحد ۴ دوران   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۸،/آ۲۷‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی
تهران دوران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۸‬,‭آ۲۷‌ت‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک