کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍ک‌، آرون‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- ت‍رک‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌درم‍ان‍ی‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌درم‍ان‍ی‌ -- ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
 
پدیدآور:
ب‍ک‌، آرون‌
گ‍ری‍ن‍ب‍رگ‍ر، دن‍ی‍س‌
 
ناشر:
ارج‍م‍ن‍د
درس‍ا
راه‍گ‍ش‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شناخت درمانی و مشکلات روانی
بک ، آرون ؛  تهران درسا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭‌ش۹‌ب۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
درمان شناختی اعتیاد به موادمخدر
شیراز راهگشا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭د۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آن جا که عقل حاکم است :چگونه می توان با تغییر در شیوه تفکر، شیوه احساس را تغییر داد (کتاب راهنمای شناخت درمانی برای درمانگران و
گرینبرگر، دنیس ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭‌ش۹،‌گ۴‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک